I Vänö Allehanda (medlemsinfo för Vänö Vänner) kan du läsa om aktuella saker på ön.

Händelser på ön under sommaren 2019

Berättarcaféer hela sommaren!

Delvis med hjälp av de europeiska volontärerna Sara och Oleh kommer Vänö Vänner att regelbundet ordna berättarkvällar under sommarens gång. Mera information kommer snart på FB!

Midsommardag 22.6

Vänö Vänner ordnar musik i Kulturhuset på kvällen.

Nattvardsgudstjänst i Vänö Kapell 5.7. kl. 14.00

Präst Julia Lundsten

Vänö Dagen 6.7

Under vänö dagen ordnas program i hamnen kl 12-15 och m/s Stella kör en extra tur dagen till ära (Kasnäs-Vänö-Kasnäs). På kvällen musik i Kulturhuset.

Träbåtsdagen 20.7

Utflykt med träbåtar till hemligt mål