I Vänö Allehanda (medlemsinfo för Vänö Vänner) kan du läsa om aktuella saker på ön.

Sommaren 2023 – Händer på Vänö

3.6 Spelmanskväll med Jimmy Träskelin

kl 18 i Kulturhuset

1.7 Vänö Dagen

15.7 Träbåtsdagen

Utflykt med träbåtar till hemligt mål.