I Vänö Allehanda (medlemsinfo för Vänö Vänner) kan du läsa om aktuella saker på ön.

Sommarjobb på Vänö!

Vi söker en 15-17 årig ungdom för att sköta gräsklippning och naturstigsröjning samt städning av Kulturhuset under sommaren 2024. Arbetet börjar vecka 25 och helst skulle man jobba 1-2 dagar i veckan under några veckors tid men det går att diskuteras med arbetsledaren.

I arbetet ingår att klippa gräs utanför Kulturhuset, att röja naturstig och att städa Kulturhuset inför och efter evenemangen.Flexibilitet krävs eftersom arbetet är beroende av väder och vind. Man får gärna trivas ute i naturen.
OBS! Det krävs att man ordnar eget boende på ön.

Fritt formulerade ansökningar kan skickas till Vänö Vänners styrelse på adressen: vanovanner1992@gmail.com.

https://www.op.fi/web/op-raasepori/sommarjobb

Sommaren 2024 – Händer på Vänö

22.6 Midsommardagen: Vernissage

6.7 Vänö dagen

26.6 - 28.7 Sommarjobbaren hjälper föreningen med gräsklippning, städning och naturstigsröjning

20.7 Träbåtsdagen

Utflykt med träbåtar till hemligt mål.

26.7 Gudstjänst och allsång

Gudstjänst i kapellet kl. 14.00. Präst: Julia Lundstén.
Allsång vid Strandhugget kl 16.00 med Anton Nervander.
Församlingen bjuder på kaffe med dopp.

31.8. Forneldarnas natt