Kesä 2024 – Vänössä tapahtuu

Sommaren 2024 – Händer på Vänö

Lördag 22.6 Midsommardagen och invigning av Vänös sommarutställning kl. 16 (guidning genom utställningen, skärgårdsmusik, pop up café) / Juhannuspäivä ja Vänön kesänäyttelyn avajaiset klo 16 (opastettu kierros, saariston musiikkia, popup kahvila)
Tisdag 25.6 Vänö Ohoj! - seglats / purjehdus ohoj.fi
Onsdag 3.7 Skrotinsamling / Romunkeräys, m/s Roope kl. 11.00-12.30
Onsdag 3.7 Brandövning med Hitis FBK i hamnen kl. 16.00 / Paloharjoitukset Hiittisten VPK kanssa klo 16.00 satamassa.
3.-5.7 Spelmän Ohoj! - folkmusikläger på Vänö / kansanmusiikkileiri Vänöllä ohoj.fi
Lördag 6.7 Vänö dag / Vänö päivä
Tisdag 16.7 Biosfärdag / Biosfääripäivä
Fredag 19.7 Årsmöte / Vuosikokous kl. 18.00. Framtidsverkstad / Tulevaisuustyöpaja kl. 19.00
Lördag 20.7 Träbåtsdag / Puuvenepäivä
Tisdag 23.7 Vänö Ohoj! -seglats /purjehdus ohoj.fi
Fredag 26.7 Gudstjänst i kapellet kl 14.00 / Jumalanpalvelus kappelissa klo 14.00
Allsång i hamnen kl 16.00 / Yhteislaulua satamassa klo 16.00
Lördag 27.7 Mini konstgrafikverkstad / Minitaidegrafiikkatyöpaja
Söndag 28.7 I Lasses kölvatten -konsert kl 18.00 / Lassen vanavedessä -konsertti klo 18.00
Tisdag 30.7 Vänö Ohoj! -seglats / purjehdus ohoj.fi
Lördag 31.8 Forneldarnas natt / Muinaistulien yö