Skärgårdens skrotinsamling

06 Juli 2022 kl. 11.00–12.30
Avgiftsfri insamling av farligt avfall, elapparater och metallskrot. Kl. 11- 12.30. Mera info på www.lsjh.fi/sv/

Plats
Vänö
25900 Dalsbruk